Parkeringsregulering tilpasset ditt behov

Sammen med dere som oppdragsgiver finner vi den løsningen for området som passer dere best, det er dere som oppdragsgiver som bestemmer hva som gjelder for deres område.

Mobirise

Vi er en totalleverandør av parkeringstjenester og leverer tjenester til Borettslag, Sameier, næringseiendommer, private grunneiere etc.

En avtale om parkeringskontroll med P-Service AS er kostnadsfri.

Med god og tydelig skilting og kontroller til alle tider på døgnet sikrer vi god trafikkregulering ved deres området.

Har eiendommen din utfordringer når det gjelder parkering?:

Reserverte p-plasser benyttes uten avtale eller betaling av leie.

P-plasser for besøkende blir benyttet av alle og enhver.

Et vanlig problem er egne beboere som benytter p-plasser for gjester i stedet for å parkere på egen leid p-plass.

Missbruk av p-plasser som normalt gårdeier / borettslag leier ut, og som står ledige over kortere eller lengere tid.

Feilparkering fra uvedkommende, for eksempel gjester eller annen trafikk fra nærliggende eiendommer.

Langvarig parkering på gangveier og indre områder hvor det kun er tillatt for av- og pålessing.

Feilparkering inne i gårdens / borettslagets garasjehus.

Parkering på plen eller til hinder for utrykningskjøretøyer og normal trafikk.

Avgift betales ikke på avgiftspliktig parkering.

Hvordan kan vi løse dette:

God og tydelig skilting regulerer parkering og virker preventivt.

Kontrollinspeksjoner som stikkprøver.

Overtredelse av gjeldende parkeringsreglement kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon.

Oppdragsgiver kan rekvirere oss til fjerning av feilparkerte kjøretøy.

Vi fjerner ikke kjøretøy uten rekvirering fra oppdragsgiver.

Ved mye unødvendig trafikk på gangveier og indre område, kan det benyttes bomløsning med betalingsautomat.

Har du et området hvor det er behov for parkeringsautomat? Da kan P-Service AS være en partner for deg. Vi leverer, drifter og kontrollerer området.

Kontakt oss for å finne den løsningen som passer for deg.

Mobirise

Vi leverer og monterer skilter for våre kunder.
Vi kan og merke opp dine p-plasser.

kontakt oss for å finne den løsningen som passer for deg.

Mobirise